System Prawa Procesowego Cywilnego tom III – Środki Zaskarżania

System Prawa Procesowego Cywilnego powstała pod redakcją znaczących polskich prawników. Redaktorem naukowym jest Tadeusz Ereciński. Publikacja ta jest jedynym aktualnym omówieniem całego systemu instytucji polskiej procedury cywilnej. Poszczególne tomy publikacji i ich redaktorzy: Tom I. Zagadnienia ogólne Paweł Grzegorczyk i Karol Weitz Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem I instancji Karol Weitz (cz. 1), Tadeusz…

Kodeks Postępowania Cywilnego. Komentarz

Książka została opracowana przez specjalistów prawa z zamysłem skoncentrowania się na problemach od strony praktycznej. Jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników oraz aplikantów tych zawodów prawniczych. Autorzy opierali się głównie na omówieniu przepisów na podstawie obecnego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. W publikacji omówiono instytucje polskiej procedury cywilnej. Skomentowano również wszystkie…

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Podręcznik jest przeznaczony dla praktykujących prawników. „Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych” są wskazane dla adwokatów, radców prawnych, ale także i aplikantów: adwokackich oraz radcowskich. Publikacja przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika od strony praktycznej. Są one ujęte według kolejności ich podejmowania. Dużo informacji znajdziemy na temat postępowania przygotowawczego. Omówione zostały też zagadnienia…