Prawo budowlane

prawo_budowlane_2012Prawo budowlane” to monografia autorstwa prof. nadzw. dr hab. Heleny Kisilowskiej oraz dr Dominika Sypniewskiego, w pełni poświęcona różnym aspektom procesu budowlanego. Omówione zostały w niej przede wszystkim prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, jego główne zasady i etapy oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności w budownictwie.

W monografii poruszone zostały teoretyczne problemy prawa budowlanego w odniesieniu do prawa administracyjnego, w tym rola orzecznictwa sądów administracyjnych w procesie stosowania norm prawa budowlanego oraz relacje między prawem budowlanym a planowaniem przestrzennym, prawem cywilnym oraz prawem ochrony środowiska.

Publikacja jest przeznaczona zarówno dla osób związanych zawodowo z branżą nieruchomości oraz budownictwem, w tym architektów, rzeczoznawców, zarządców, inżynierów, ale również prawników pracowników administracji publicznej oraz studentów prawa.

Szczegóły książki:

Autorzy: Kisilowska Helena, Sypniewski Dominik Nr wydania: I
Rok wydania: 2012 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: A5, oprawa miękka

Kup książkę:

Spis treści:

Wykaz skrótów 9
Przedmowa 11
ROZDZIAŁ 1. Kształtowanie się prawa budowlanego w Polsce 13
1. Geneza prawa budowlanego w Europie i w Polsce 13
2. Prawo budowlane w II Rzeczypospolitej 17
3. Prawo budowlane po II wojnie światowej 21
ROZDZIAŁ 2. Proces inwestycyjno-budowlany i prawo budowlane 31
1. Przedmiot prawa budowlanego 31
2. Inwestycje budowlane i ich cechy 41
3. Prawne podstawy procesu inwestycyjno-budowlanego 45
ROZDZIAŁ 3. Zasady ogólne i podstawowe pojęcia prawa budowlanego 54
1. Istota prawa budowlanego 54
2. Zasada zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 59
3. Zasada wolności budowlanej i ochrony interesów osób trzecich 63
4. Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich 66
5. Ochrona dziedzictwa kultury 67
6. Podstawowe pojęcie zdefiniowane w ustawie – Prawo budowlane 71
7. Przepisy techniczno-budowlane 77
ROZDZIAŁ 4. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 83
1. Wprowadzenie 83
2. Geneza samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 84
3. Pojęcie i zakres samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 86
4. Dostęp do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 89
5. Kryteria dostępu do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 93
6. Postępowanie kwalifikacyjne 97
6.1. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego 97
6.2. Postępowanie w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego 100
7. Uznawanie kwalifikacji zawodowych obywateli innych państw Unii Europejskiej 101
8. Sporządzanie świadectwa charakterystyki energetycznej 102
ROZDZIAŁ 5. Uczestnicy procesu budowlanego 105
1. Wprowadzenie 105
2. Inwestor 107
3. Projektant 109
4. Kierownik budowy 112
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego 115
6. Inne podmioty procesu budowlanego 118
ROZDZIAŁ 6. Administracja budowlana 122
1. Wprowadzenie 122
2. Nadzór i kontrola nad procesem budowlanym 124
3. Zadania organów administracji budowlanej 126
4. Zadania i kompetencje organów administracji architektoniczno–budowlanej 128
5. Zadania i kompetencje organów nadzoru budowlanego 131
6. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego 136
7. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego 138
8. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego 138
ROZDZIAŁ 7. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w procesie inwestycyjno-budowlanym 142
1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego 142
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 144
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 148
3.1. Zakres, treść i forma planów miejscowych 149
3.2. Procedura sporządzania i uchwalania planu miejscowego 153
3.3. Udział społeczeństwa w procedurze sporządzania planu miejscowego 156
3.4. Skutki prawne planu miejscowego 158
4. Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 160
4.1. Decyzja o warunkach zabudowy 160
4.2. Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy 162
4.3. Skutki prawne 167
4.4. Inwestycje celu publicznego 169
ROZDZIAŁ 8. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych 175
1. Ogólna zasada reglamentacji robót budowlanych – pozwolenie na budowę 175
2. Strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę 178
3. Ograniczenia wymogu uzyskania pozwolenia na budowę 182
4. Zgłoszenie robót budowlanych 190
5. Pozwolenie na rozbiórkę 194
6. Uzgodnienia i opinie 197
7. Wzory pism i decyzji 197
8. Załączniki 206
9. Projekt budowlany 211
10. Wydawanie pozwoleń na budowę 225
11. Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę 228
12. Termin rozpoczęcia budowy 230
13. Rejestracja decyzji o pozwolenie na budowę 231
14. Prowadzenie robót budowlanych przy obiektach zabytkowych 233
15. Przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu 238
ROZDZIAŁ 9. Realizacja inwestycji oraz odbiór i oddawanie do użytku obiektów budowlanych 241
1. Rozpoczęcie budowy 241
2. Samowola budowlana 247
3. Zakończenie budowy 256
ROZDZIAŁ 10. Utrzymanie obiektów budowlanych 263
1. Wprowadzenie 263
2. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych 265
3. Środki nadzoru organów nadzoru budowlanego 268
4. Kontrola i nadzór nad zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego 272
ROZDZIAŁ 11. Katastrofa budowlana 276
1. Wprowadzenie 276
2. Katastrofy budowlane w latach 2005–2011 278
3. Pojęcie katastrofy budowlanej 280
4. Postępowanie wyjaśniające przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej 282
5. Obowiązki inwestora, właściciela, zarządcy lub użytkownika 284
ROZDZIAŁ 12. Odpowiedzialność w budownictwie 288
1. Wprowadzenie 288
2. Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie 290
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna 293
3.1. Zasady etyki zawodowej i standardy wykonywania zawodu 294
3.2. Postępowanie dyscyplinarne 297
4. Odpowiedzialność cywilna 299
5. Odpowiedzialność karna 302
5.1. Przestępstwa 304
5.2. Wykroczenia 306
Bibliografia 309
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s