Akta cywilne dla aplikantów. Aplikacje prawnicze

PrzechwytywaniePublikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy mają przed sobą egzamin zawodowy. Znajduje się w niej wiele praktycznych wskazówek w jaki sposób sporządzić projekt apelacyjny oraz opinię o braku postaw do wzniesienia apelacji.

Zbiór materiałów to również przykładowe wzory oraz projekty apelacyjne wraz z objaśnieniami.

Książka zawiera materiały do pracy indywidualnej zawartej w formie dwunastu wybranych kazusów, które odwzorowują oryginalne akty sprawy wraz z propozycją ich rozwiązań. Jest to pierwsza tego rodzaju publikacja na polskim rynku.

Ponadto w książce można znaleźć przykładowe możliwości rozwiązań kazusów, które w poprzednich latach pojawiły się na egzaminach adwokackich oraz radcowskich.

Karolina Kocemba – autor publikacji, doktor prawa, adwokat, partner w kancelarii Tomczak i Partnerzy. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz w prawie cywilnych. Dodatkowo zajmuje się działalnością dydaktyczną.

Informacje zawarte w książce autorka zaczerpnęła z praktyki w kancelarii.

Szczegóły książki:

Autor:  Kocemba Karolina Nr wydania: I
Rok wydania: 2013 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa miękka

Kup książkę:

Kup książkę w księgarni: http://www.profinfo.pl/p,akta-cywilne-dla-aplikantow-aplikacje-prawnicze,330393.html

Spis treści:

Wykaz skrótów 13
Część I. Uwagi ogólne
1. Jak korzystać z książki 17
2. Kilka uwag przed przystąpieniem do pisania pracy 18
3. Konstrukcja apelacji 21
4. Konstrukcja opinii 26
Część II. Kazusy
Kazus nr 1. Ważność i skuteczność umowy sprzedaży 31
1. Informacja dla zdającego 32
2. Dokumenty i pisma 33
2.1. Pozew w postępowaniu nakazowym 33
2.2. Załączniki do pozwu 36
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 36
2.2.2. Umowa sprzedaży i świadczenia umów telekomunikacyjnych zawarta między powodem a pozwanym 37
2.2.3. Aneks do umowy świadczenia umów telekomunikacyjnych 41
2.2.4. Protokół przekazania światłowodów 42
2.2.5. Faktura sprzedaży światłowodów 43
2.2.6. Wezwanie do zapłaty faktury 44
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym 45
2.4. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym 47
2.5. Załączniki do zarzutów od nakazu zapłaty 50
2.5.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 50
2.5.2. Akt założycielski pozwanego 51
2.6. Protokół z rozprawy z 24 kwietnia 2013 r. 67
2.7. Protokół z rozprawy z 6 czerwca 2013 r. 69
2.8. Wyrok 72
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 73
2.10. Uzasadnienie wyroku 74
3. Proponowane rozwiązanie 77
Kazus nr 2. Zniesienie współwłasności 85
1. Informacja dla zdającego 86
2. Dokumenty i pisma 87
2.1. Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości 87
2.2. Załączniki do wniosku o zniesienie współwłasności nieruchomości 90
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wnioskodawczyni 90
2.2.2. Wypis z księgi wieczystej 91
2.2.3. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku 92
2.3. Pismo uczestniczki w postępowaniu nieprocesowym 93
2.4. Załączniki do pisma w postępowaniu nieprocesowym 98
2.4.1. Wypis z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 98
2.4.2. Wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 100
2.4.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestniczki 101
2.4.4. Odpowiedź na wniosek dotyczący działki 102
2.5. Wniosek dowodowy pełnomocnika uczestniczki postępowania 103
2.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestniczki postępowania 104
2.7. Protokół z posiedzenia z 15 czerwca 2013 r. 105
2.8. Odpowiedź na zapytanie dotyczące kategorii działki 109
2.9. Protokół z posiedzenia z 15 lipca 2013 r., ogłoszenie postanowienia wstępnego 110
2.10. Postanowienie wstępne dotyczące współwłasności nieruchomości 111
2.11. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia 112
2.12. Uzasadnienie postanowienia 113
3. Proponowane rozwiązanie 117
Kazus nr 3. Naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej – fundacji 123
1. Informacja dla zdającego 124
2. Dokumenty i pisma 125
2.1. Pozew o ochronę dóbr osobistych oraz zapłatę sumy pieniężnej 125
2.2. Załączniki do pozwu o ochronę dóbr osobistych oraz zapłatę sumy pieniężnej 131
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 131
2.2.2. Regulamin akcji „Walczymy z otyłością” 132
2.2.3. Pismo powoda z 4 grudnia 2012 r. w związku z akcją „Walczymy z otyłością”
2.2.4. Odpowiedź pozwanego z 14 grudnia 2012 r. na pismo powoda 136
2.2.5. Wezwanie do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych 137
2.2.6. Pismo pozwanego z 12 stycznia 2013 r. 139
2.2.7. Informacja internetowa o akcji „Walczymy z otyłością” 141
2.3. Postanowienie o zwolnieniu z kosztów 142
2.4. Odpowiedź pozwanego na pozew 144
2.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 152
2.6. Protokół z rozprawy z 17 czerwca 2013 r. 153
2.7. Protokół z rozprawy z 25 lipca 2013 r. 155
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych 162
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 163
2.10. Uzasadnienie wyroku 164
3. Proponowane rozwiązanie 171
Kazus nr 4. Rozwód 175
1. Informacja dla zdającego 176
2. Pisma i dokumenty 177
2.1. Pozew o orzeczenie rozwodu 177
2.2. Załączniki do pozwu 180
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powódki 180
2.2.2. Odpis zupełny aktu małżeństwa 181
2.3. Odpowiedź pozwanego na pozew 182
2.4. Załączniki do pozwu 185
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 185
2.4.2. Opinia sądowo-lekarska 186
2.4.3. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia 187
2.5. Protokół z rozprawy z 24 lutego 2013 r. 188
2.6. Protokół z rozprawy z 24 marca 2013 r. 190
2.7. Protokół z rozprawy z 24 kwietnia 2013 r. 193
2.8. Protokół z rozprawy z 24 maja 2013 r. 196
2.9. Wyrok w sprawie orzeczenia rozwodu 199
2.10. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 200
2.11. Uzasadnienie wyroku 201
3. Proponowane rozwiązanie 205
Kazus nr 5. Interpretacje umowy sprzedaży 211
1. Informacja dla zdającego 212
2. Pisma i dokumenty 213
2.1. Pozew w postępowaniu upominawczym 213
2.2. Załączniki do pozwu 218
2.2.1. Umowa kupna-sprzedaży systemów regałowych zawarta między powodem a pozwanym 218
2.2.2. Oferta nr DS/002G 223
2.2.3. Oferta nr DS/002F 227
2.2.4. Potwierdzenie oferty nr DS/002F 231
2.2.5. Dookreślenie sposobu zapłaty 232
2.2.6. Opinia prawna, o którą wystąpił pozwany, dotycząca umowy z powodem 234
2.2.7. Faktura pro forma nr R/99/2012 236
2.2.8. Wyciąg z rachunku bankowego powoda 237
2.2.9. Faktura VAT nr FVKO/02/04/00437 238
2.2.10. Wyciąg z rachunku bankowego powoda 239
2.2.11. Nota uznaniowa nr 1/10/12 pozwanego 240
2.2.12. Przedsądowe wezwanie pozwanego do zapłaty 241
2.2.13. Odmowa zapłaty pozwanego 242
2.2.14. Korespondencja mailowa między przedstawicielami powoda i pozwanego 243
2.2.15. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 245
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 246
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 247
2.5. Załączniki do nakazu zapłaty 252
2.5.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 252
2.6. Zawiadomienie o posiedzeniu sądu 253
2.7. Odpowiedź powoda na sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 254
2.8. Replika na pismo procesowe powoda 257
2.9. Pismo procesowe powoda 260
2.10. Protokół z rozprawy z 1 sierpnia 2013 r. 262
2.11. Wyrok z 1 sierpnia 2013 r. 264
2.12. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 265
2.13. Uzasadnienie wyroku 266
3. Proponowane rozwiązanie 271
Kazus nr 6. Naruszenie dóbr osobistych 277
1. Informacja dla zdającego 278
2. Pisma i dokumenty 279
2.1. Pozew o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych oraz o zapłatę zadośćuczynienia 279
2.2. Załączniki do pozwu 283
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 283
2.2.2. Treść wywiadu z 1 marca 2010 r. z pozwanym 284
2.3. Odpowiedź pozwanego na pozew 285
2.4. Załączniki do odpowiedzi na pozew 289
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 289
2.5. Protokół z rozprawy z 19 listopada 2010 r. 290
2.6. Wypowiedzenie umowy przez Agencję Ochrony Osób „Bezpieczeństwo” 293
2.7. Protokół z rozprawy z 21 stycznia 2011 r. 294
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych z 15 lutego 2011 r. 297
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 298
2.10. Uzasadnienie wyroku 299
3. Proponowane rozwiązanie 304
Kazus nr 7. Rozliczenie umowy o świadczenie usług 311
1. Informacja dla zdającego 312
2. Pisma i dokumenty 313
2.1. Pozew o zapłatę 313
2.2. Załączniki do pozwu 317
2.2.1. Umowa o świadczenie usług cateringu między powodem a pozwanym 317
2.2.2. Faktura VAT nr 16/2010 320
2.2.3. Faktura VAT nr 20/2010 321
2.2.4. Wypowiedzenie umowy przez powoda 322
2.2.5. Wypowiedzenie umowy przez pozwanego 323
2.2.6. Wezwanie pozwanego do zapłaty 324
2.2.7. Odpowiedź pozwanego na wezwanie do zapłaty 325
2.3. Zgłoszenie się pełnomocnika powoda 327
2.4. Pismo procesowe pozwanego 328
2.5. Załączniki do pisma procesowego pozwanego 336
2.5.1. Korespondencja mailowa w okresie 9 maja 2009 r.–29 czerwca 2010 r. 336
2.5.2. Faktura VAT nr 1/2010 343
2.5.3. Faktura VAT nr 10/2010 344
2.6. Protokół z rozprawy z 1 sierpnia 2012 r. 345
2.7. Wyrok w sprawie o zapłatę 352
2.8. Wniosek pozwanego o sporządzenie uzasadnienia wyroku 353
2.9. Uzasadnienie wyroku 354
3. Proponowane rozwiązanie 367
Kazus nr 8. Roboty budowlane – odpowiedzialność za wady 379
1. Informacja dla zdającego 380
2. Pisma i dokumenty 381
2.1. Pozew o zapłatę 381
2.2. Załączniki do pozwu 384
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 384
2.2.2. Umowa zawarta między powodem a pozwanym 10 października 2005 r. dotycząca wykonania robót budowlanych przy ul. Lisiej 12 387
2.2.3. Umowa zawarta między powodem a pozwanym 8 lipca 2006 r.
2.2.4. Zgłoszenie reklamacyjne 389
2.2.5. Przedsądowe wezwanie do usunięcia wad 391
2.2.6. Kosztorysy usunięcia wad 392
2.7. Odpowiedź pozwanego na pozew 393
2.8. Załączniki do odpowiedzi na pozew 396
2.8.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 396
2.8.2. Protokoły odbioru robót 397
2.9. Protokół z rozprawy z 26 maja 2011 r. 398
2.10. Opinia techniczna 399
2.11. Wniosek dowodowy zgłoszony przez pozwanego 402
2.12. Protokół z rozprawy z 19 września 2011 r. 404
2.13. Wyrok w sprawie o zapłatę 405
2.14. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 406
2.15. Uzasadnienie wyroku 407
3. Proponowane rozwiązanie 410
Kazus nr 9. Naruszenie dóbr osobistych 415
1. Informacja dla zdającego 416
2. Pisma i dokumenty 417
2.1. Pozew o ochronę dóbr osobistych 417
2.2. Załączniki do pozwu 421
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 421
2.2.2. Wniosek o wydanie karty kibica 422
2.3. Odpowiedź na pozew 424
2.4. Załączniki do pozwu 431
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 431
2.4.2. Wyciąg z regulaminu w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę SA 432
2.4.3. Wyciąg z regulaminu rozgrywek piłkarskich o mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2011/2012 436
2.4.4. Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek 437
2.5. Protokół z rozprawy z 15 czerwca 2013 r. 441
2.6. Protokół z rozprawy z 20 lipca 2013 r. 442
2.7. Ogłoszenie wyroku 447
2.8. Wyrok w sprawie o ochronę dóbr osobistych 448
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 449
2.10. Uzasadnienie wyroku 450
3. Proponowane rozwiązanie 455
Kazus nr 10. Ważność i skuteczność cesji praw i przejęcia długu 463
1. Informacja dla zdającego 464
2. Pisma i dokumenty 465
2.1. Pozew o zapłatę świadczenia pieniężnego w postępowaniu upominawczym 465
2.2. Załączniki do pozwu 468
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 468
2.2.2. Umowa o udostępnienie prawa drogi zawarta między powodem a pozwanym 469
2.2.3. Wykaz relacji energetycznych Tezeusz SA wykorzystanych do budowy sieci 475
2.2.4. Faktura VAT nr 010/007/11/2012 478
2.2.5. Faktura VAT nr 011/007/11/2012 479
2.2.6. Przedsądowe wezwanie do zapłaty 480
2.3. Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym 481
2.4. Sprzeciw od nakazu zapłaty 482
2.5. Załączniki do sprzeciwu od nakazu zapłaty 487
2.5.1. Umowa zawarta między pozwanym a Ulisses Sp. z o.o. 487
2.5.2. Protokół przekazania światłowodów 489
2.5.3. Pismo procesowe 490
2.5.4. Porozumienie zawarte między pozwanym a Ulisses Sp. z o.o. 491
2.5.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 492
2.6. Protokół z rozprawy z 1 czerwca 2013 r. 493
2.7. Wyrok w sprawie o zapłatę 495
2.8. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony przez powoda 496
2.9. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony przez pozwanego 497
2.10. Uzasadnienie wyroku 498
3. Proponowane rozwiązanie 502
3.1. Opinia o niezasadności apelacji 502
3.2. Apelacja pozwanego 504
Kazus nr 11. Wydanie nieruchomości 509
1. Informacja dla zdającego 510
2. Pisma i dokumenty 511
2.1. Pozew o wydanie nieruchomości 511
2.2. Załączniki do pozwu o wydanie nieruchomości 513
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika powoda 513
2.2.2. Umowa najmu zawarta między powodem a pozwanym 514
2.2.3. Oświadczenie o wypowiedzeniu najmu 520
2.2.4. Wezwanie do przekazania lokalu wynajmującemu 521
2.3. Odpowiedź na pozew 522
2.4. Załączniki do odpowiedzi na pozew 526
2.4.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika pozwanego 526
2.4.2. Porozumienie dotyczące najmu lokalu zawarte pomiędzy pozwanym a Megatex SA 527
2.4.3. Wydruk ze strony internetowej Megatex SA 528
2.4.4. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy podnajmu 529
2.4.5. Pismo z 16 października 2011 r. dotyczące lokalu 530
2.4.6. Pismo z 20 listopada 2011 r. dotyczące lokalu 531
2.4.7. Wezwanie do przekazania lokalu z 10 stycznia 2012 r. 532
2.4.8. Odpowiedź na pismo z 10 stycznia 2012 r. 533
2.4.9. Pismo z 23 października 2011 r. o przekazanie lokalu 534
2.4.10. Pismo do Megatex SA z 16 stycznia 2012 r. o przekazanie lokalu 535
2.5. Pismo powoda 536
2.6. Odpowiedź na pismo powoda 538
2.7. Zawiadomienie o posiedzeniu sądu 540
2.8. Protokół z rozprawy z 16 czerwca 2013 r. 541
2.9. Wyrok w sprawie o opróżnienie lokalu użytkowego 543
2.10. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku 544
2.11. Uzasadnienie wyroku 545
3. Proponowane rozwiązanie 552
Kazus nr 12. Zasiedzenie służebności 555
1. Informacja dla zdającego 556
2. Pisma i dokumenty 557
2.1. Wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przejazdu i przechodu 557
2.2. Załączniki do pozwu 559
2.2.1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika wnioskodawcy 559
2.3. Odpowiedź na wniosek o stwierdzenie nabycia służebności przejazdu i przechodu 560
2.4. Załącznik do odpowiedzi na wniosek – pełnomocnictwo dla pełnomocnika uczestnika 562
2.5. Protokół z posiedzenia z 14 lutego 2013 r. 563
2.6. Protokół z posiedzenia z 20 czerwca 2013 r. 565
2.7. Ogłoszenie orzeczenia w sprawie o stwierdzeniu zasiedzenia służebności 567
2.8. Postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia służebności 568
2.9. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia postanowienia 569
2.10. Uzasadnienie orzeczenia 570
3. Proponowane rozwiązanie 573
Część III. Egzaminy adwokackie
1. Propozycja apelacji – egzamin adwokacki 2009 r. 581
2. Propozycja apelacji – egzamin adwokacki 2010 r. 586
3. Propozycja apelacji – egzamin adwokacki 2011 r. 590
4. Propozycja apelacji – egzamin adwokacki 2012 r. 596
5. Propozycja apelacji – egzamin adwokacki 2013 r. 607
Część IV. Egzaminy radcowskie
1. Propozycja apelacji – egzamin radcowski 2010 r. 617
2. Propozycja apelacji – egzamin radcowski 2011 r. 623
3. Propozycja apelacji – egzamin radcowski 2012 r. 628
4. Propozycja apelacji – egzamin radcowski 2013 r. 634
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s