Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013

prawo_zamowien_publicznych_komentarz_2013„Prawo zamówień publicznych. Komentarz” to podręcznik napisany do działań praktycznych. Jest opracowaniem, które można wykorzystać w praktyce w poszczególnych procedurach zamówień publicznych, a także w postępowaniu sądowym.

Książka odpowiada na następujące pytania:

  1. co oznacza termin „poleganie na wiedzy i doświadczeniu czy potencjale technicznym”?
  2. jak orzekać o zwrocie wadium?
  3. w jakiej sytuacji można odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę?

Autorzy odpowiadają na szereg innych pytań związanych z prawem zamówień publicznych. Swoje poglądy odnoszą do uregulowań zawartych w unijnych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych związanych z zarówno klasyczną jak i najnowszą dyrektywą obronną. Skomentowane zostały również wyroki Krajowej Izby Odwoławczej.

Jest to już trzecie wydanie tek książki. Obecne jest wzbogacone o omówienia najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła w życie 20 lutego 2013 roku. „Prawo zamówień publicznych. Komentarz” jest przeznaczony dla adwokatów, radców prawnych, wykonawców i zamawiających. Komentarz powstał pod redakcją sędziów: Stefana Babiarza i Piotra Pełczyńskiego oraz prof. Zbigniewa Czarnika i dr Pawła Jandy.

Szczegóły książki:

Autorzy: Babiarz Stefan, Czarnik Zbigniew, Janda Paweł, Pełczyński Piotr Nr wydania III
Rok wydania: 2013 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: B5, oprawa twarda

Kup książkę:

Spis treści:

Wykaz skrótów 7
Wstęp 11
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
DZIAŁ I. Przepisy ogólne (art. 1–13) 15
Rozdział 1. Przedmiot regulacji (art. 1–6a) 15
Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień (art. 7–10) 123
Rozdział 3. Ogłoszenia (art. 11–13) 133
DZIAŁ II. Postępowanie o udzielenie zamówienia (art. 14–98) 143
Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy (art. 14–28) 146
Rozdział 2. Przygotowanie postępowania (art. 29–38) 286
Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień (art. 39–81) 366
Oddział 1. Przetarg nieograniczony (art. 39–46) 366
Oddział 2. Przetarg ograniczony (art. 47–53) 403
Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem (art. 54–60) 423
Oddział 3a. Dialog konkurencyjny (art. 60a–60e) 439
Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia (art. 61–65) 453
Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki (art. 66–68) 464
Oddział 6. Zapytanie o cenę (art. 69–73) 487
Oddział 7. Licytacja elektroniczna (art. 74–81) 494
Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty (art. 82–95) 507
Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań (art. 96–98) 603
DZIAŁ III. Przepisy szczególne (art. 99–138f) 613
Rozdział 1. Umowy ramowe (art. 99–101) 613
Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów (art. 102–109) 620
Rozdział 3. Konkurs (art. 110–127) 632
Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych (art. 128–131) 658
Rozdział 4a. Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa (art. 131a–131w) 665
Rozdział 5. Zamówienia sektorowe (art. 132–138f) 688
DZIAŁ IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych (art. 139–151a) 716
DZIAŁ V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (art. 152–178) 749
Rozdział 1. Zakres działania (art. 152–156) 749
Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych (art. 157–160) 763
Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień (art. 161–171a) 767
Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 161–164) 767
Oddział 2. Kontrola doraźna (art. 165–168a) 775
Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (art. 169–171a) 782
Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza (art. 172–176a) 787
Rozdział 5. Obserwator (art. 177–178) 807
DZIAŁ VI. Środki ochrony prawnej (art. 179–198g) 808
Rozdział 1. Przepisy wspólne (art. 179) 808
Rozdział 2. Odwołanie (art. 180–198) 812
Rozdział 3. Skarga do sądu (art. 198a–198g) 862
DZIAŁ VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy (art. 199–203) 874
DZIAŁ VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 204–219) 882
DZIAŁ IX. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 220–227) 883
Skorowidz 885
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s