Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

czynnosci_procesowe_obroncy_i_pelnomocnika_w_sprawach_karnych_swiecki_2011Podręcznik jest przeznaczony dla praktykujących prawników. „Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych” są wskazane dla adwokatów, radców prawnych, ale także i aplikantów: adwokackich oraz radcowskich.

Publikacja przedstawia czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika od strony praktycznej. Są one ujęte według kolejności ich podejmowania. Dużo informacji znajdziemy na temat postępowania przygotowawczego. Omówione zostały też zagadnienia dotyczące postępowania o odszkodowania za niesłuszne skazania, zatrzymania i aresztowania.

Jest to drugie wydanie książki, która zdobyła uznanie wśród prawników. Obecne wydanie wzbogacono o omówienie zasad podstawowych pism procesowych. Znajdziemy zatem rozdział ze wskazówkami jak poprawnie napisać apelację, akt oskarżenia czy kasację.

Książka powstała pod redakcją dr Dariusza Świeckiego. Jest to autor wielu książek poświęconych tematyce apelacji w polskim procesie karnym oraz metodyce pracy sędziego w sprawach wykroczenia. „Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych” zawierają wiele cytatów z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Szczegóły książki:

Autorzy: Świecki Dariusz Nr wydania II
Rok wydania: 2011 Język: polski
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Format: A5 oprawa twarda

Kup książkę:

Kup książkę w księgarni:http://www.profinfo.pl

Spis treści:

Wykaz skrótów 11
Przedmowa 13
ROZDZIAŁ I. Zagadnienia ogólne 17
1. Zasada kontradyktoryjności i zasada prawa do obrony 17
2. Strony postępowania karnego 24
3. Obrońca i pełnomocnik jako przedstawiciele procesowi 35
4. Obrońca i pełnomocnik z wyboru 40
5. Obrońca i pełnomocnik z urzędu 47
6. Obrona obligatoryjna 53
ROZDZIAŁ II. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przygotowawczym 62
1. Udział obrońcy i pełnomocnika w czynnościach dowodowych 62
2. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania 70
3. Prawo przeglądania akt sprawy 77
4. Porozumiewanie się obrońcy z podejrzanym tymczasowo aresztowanym 85
5. Udział obrońcy w końcowym zaznajomieniu z materiałami postępowania 87
6. Zażalenie na decyzje procesowe wydane w postępowaniu przygotowawczym 90
7. Subsydiarny akt oskarżenia 94
ROZDZIAŁ III. Obrońca i pełnomocnik w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 106
1. Postępowanie zwyczajne 106
1.1. Zagadnienia ogólne 106
1.2. Dostęp do akt sprawy w postępowaniu sądowym 112
1.3. Udział obrońcy i pełnomocnika w posiedzeniach wyrokowych 115
1.3.1. Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 i 474a k.p.k.) 115
1.3.2. Warunkowe umorzenie postępowania 124
1.4. Udział obrońcy i pełnomocnika w innych posiedzeniach przed rozprawą główną 126
1.4.1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 1–11 k.p.k. 126
1.4.2. Posiedzenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka zapobiegawczego 128
1.4.3. Posiedzenie w przedmiocie orzeczenia środków zabezpieczających 132
1.5. Czynności obrońcy i pełnomocnika w fazie przygotowania do rozprawy głównej 136
1.6. Przebieg rozprawy głównej 141
1.6.1. Udział obrońcy i pełnomocnika w rozprawie głównej 141
1.6.1.1. Stawiennictwo na rozprawę 141
1.6.1.2. Kary porządkowe za nieusprawiedliwione niestawiennictwo 147
1.6.2. Ogólny porządek rozprawy głównej 149
1.6.3. Jawność rozprawy głównej 154
1.6.4. Czynności obrońcy i pełnomocnika w trakcie przewodu sądowego 164
1.6.5. Dobrowolne poddanie się karze 186
1.6.6. Głosy stron 191
1.6.7. Rodzaje wyroków 194
1.6.8. Ogłoszenie wyroku 196
2. Postępowania szczególne 198
2.1. Postępowanie uproszczone 198
2.1.1. Zagadnienia ogólne 198
2.1.2. Stawiennictwo obrońcy i pełnomocnika na rozprawę 202
2.1.3. Wyrok zaoczny 203
2.2. Postępowanie nakazowe 208
2.3. Postępowanie z oskarżenia prywatnego 212
2.4. Postępowanie przyspieszone 220
3. Koszty postępowania przed sądem pierwszej instancji 226
ROZDZIAŁ IV. Postępowanie międzyinstancyjne 245
1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku 245
2. Zakres podmiotowy wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku 246
3. Odmowa przyjęcia wniosku o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku 247
4. Doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem 248
ROZDZIAŁ V. Wnoszenie środków odwoławczych 251
1. Dopuszczalność wniesienia środka odwoławczego 251
2. Legitymacja procesowa do wniesienia środka odwoławczego 256
3. Termin do wniesienia środka odwoławczego 259
4. Przywrócenie terminu do wniesienia środka odwoławczego 263
5. Warunki formalne środka odwoławczego 265
5.1. Forma pisma procesowego 268
5.2. Kierunek środka odwoławczego 270
5.3. Zakres zaskarżenia 272
5.4. Zarzuty odwoławcze 275
5.5. Wniosek odwoławczy 290
5.6. Uzasadnienie środka odwoławczego 292
5.7. Odpisy środka odwoławczego 295
5.8. Przymus adwokacko-radcowsk 296
6. Zaskarżenie uzasadnienia orzeczenia 299
7. Przyjęcie i odmowa przyjęcia środka odwoławczego 305
8. Odpowiedź na środek odwoławczy 308
9. Modyfikacja środka odwoławczego 309
10. Cofnięcie środka odwoławczego 311
ROZDZIAŁ VI. Granice kontroli odwoławczej 315
1. Wyznaczenie granic kontroli odwoławczej 315
2. Związanie sądu odwoławczego zarzutami odwoławczymi 325
3. Granice orzekania na niekorzyść oskarżonego 333
4. Zakaz reformationis in peius 338
5. Reguły ne peius 352
6. Częściowa prawomocność wyroku 358
ROZDZIAŁ VII. Przebieg postępowania odwoławczego 367
1. Zagadnienia ogólne 367
2. Posiedzenie zażaleniowe 369
2.1. Udział obrońcy i pełnomocnika 369
2.2. Przebieg posiedzenia zażaleniowego 373
2.3. Rodzaje postanowień sądu odwoławczego 375
3. Rozprawa apelacyjna 376
3.1. Rozpoczęcie rozprawy apelacyjnej 376
3.2. Przewód sądowy 386
3.3. Przeprowadzenie dowodów na przewodzie sądowym 389
3.4. Głosy stron 396
3.5. Rodzaje wyroków sądu odwoławczego 401
4. Koszty postępowania odwoławczego 406
ROZDZIAŁ VIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia 422
1. Kasacja 422
1.1. Dopuszczalność kasacji 422
1.2. Termin do wniesienia kasacji 427
1.3. Wymogi kasacji 435
1.3.1. Forma pisma procesowego 435
1.3.2. Zakres zaskarżenia 437
1.3.3. Zarzuty kasacyjne 438
1.3.4. Wniosek kasacji 447
1.3.5. Uzasadnienie kasacji 449
1.3.6. Opłata od kasacji 451
1.3.7. Odpisy kasacji 454
1.3.8. Przymus adwokacko-radcowski 454
1.4. Przyjęcie i odmowa przyjęcia kasacji 461
1.5. Odpowiedź na kasację 462
1.6. Cofnięcie kasacji 466
1.7. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku 467
1.8. Rozpoznanie kasacji na posiedzeniu 470
1.9. Rozpoznanie kasacji na rozprawie 471
1.10. Koszty postępowania kasacyjnego 480
2. Wznowienie postępowania 486
2.1. Właściwość sądu 486
2.2. Podstawy wznowienia postępowania na wniosek 487
2.3. Wniosek o wznowienie postępowania 490
2.3.1. Treść wniosku 490
2.3.2. Opłata sądowa 491
2.3.3. Przymus adwokacko-radcowski 492
2.3.4. Uzupełnienie braków wniosku 496
2.4. Rozpoznanie wniosku 496
2.5. Inicjowanie wznowienia postępowania z urzędu 497
2.6. Rodzaje orzeczeń w przedmiocie wznowienia postępowania 499
ROZDZIAŁ IX. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 501
1. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 501
2. Postępowanie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 504
3. Prośba o ułaskawienie 510
4. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego 515
Wzory pism procesowych 527
Wzór nr 1. Apelacja 527
Wzór nr 2. Kasacja 534
Wzór nr 3. Subsydiarny akt oskarżenia 540
Wzór nr 4. Prywatny akt oskarżenia 544
Wzór nr 5. Powództwo cywilne 546
Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s