Prawo pracy

Podręcznik „Prawo pracy”, autorstwa dr hab. prof. nadzw. Teresy Liszcz, stanowi kompleksowy zbiór problematyki związanej z prawem pracy, zgodny z najnowszymi zmianami w Kodeksie Pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą zagadnień ogólnych prawa pracy, stosunku pracy, ochrony pracy oraz zbiorowego prawa pracy. Niewątpliwym atutem tej publikacji są liczne odwołania do polskich i unijnych aktów prawnych oraz ich…

Akta cywilne dla aplikantów. Aplikacje prawnicze

Publikacja jest przeznaczona dla aplikantów adwokackich i radcowskich, którzy mają przed sobą egzamin zawodowy. Znajduje się w niej wiele praktycznych wskazówek w jaki sposób sporządzić projekt apelacyjny oraz opinię o braku postaw do wzniesienia apelacji. Zbiór materiałów to również przykładowe wzory oraz projekty apelacyjne wraz z objaśnieniami. Książka zawiera materiały do pracy indywidualnej zawartej w…

Nieruchomości. Wzory pism i umów

Książka jest zbiorem umów oraz wzorów pism dotyczących tematyki z zakresu gospodarki nieruchomościami. Umożliwiają one osobom fizycznym i prawnym na samodzielne sformułowania umowy bez potrzeby korzystania z usług adwokata bądź radcy prawnego. Dodatkowo mają one za zadanie ułatwić interpretacje ważnych dla ich treści rozwiązań prawnych. Zagadnienia poruszane w publikacji dotyczą m.in. nabywania przez cudzoziemców nieruchomości,…

Prawo zamówień publicznych. Komentarz 2013

„Prawo zamówień publicznych. Komentarz” to podręcznik napisany do działań praktycznych. Jest opracowaniem, które można wykorzystać w praktyce w poszczególnych procedurach zamówień publicznych, a także w postępowaniu sądowym. Książka odpowiada na następujące pytania: co oznacza termin „poleganie na wiedzy i doświadczeniu czy potencjale technicznym”? jak orzekać o zwrocie wadium? w jakiej sytuacji można odrzucić ofertę zawierającą…

Kodeks pracy. Komentarz 2013

Książka przedstawia całość unormowań instytucji i rozwiązań prawniczych zawartych w Kodeksie pracy. Skomentowane zostały wszystkie nowelizacje ustawowe oraz zmiany wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i prawodawstwa unijnego. „Kodeks pracy. Komentarz” wyróżnia się prezentacją bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tym wieli istotnych choć mniej znanych orzeczeń Sądu, które nie były wcześniej szerzej dostępne. W wydaniu zostało…

Kodeks spółek handlowych. Komentarz 2013

„Kodeks spółek handlowych. Komentarz” to najnowsze wyczerpujące omówienie przepisów prawa ustrojowego spółek handlowych. W książce omówiono zagadnienia dla praktycznego stosowania Kodeksu spółek handlowych. Poruszono problemy interpretacyjne podczas stosowania poszczególnych przepisów i instytucji prawa spółek. Analiza została dokonana z uwzględnieniem regulacji zawartych w innych ustawach, a mających znaczenie dla wykładni przepisów z Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania…

Nieruchomości. Problematyka prawna

Książka doczekała się siódmego wydania. Zostały w niej przedstawione zagadnienia prawne dotyczące nieruchomości w tym prawa podmiotowe związane z własnością, rzeczowymi prawami ograniczonymi oraz wieczystym użytkowaniem. Od zawsze na tym tle występowało wiele problemów wykładni prawa. Praktycznie zawsze wymagały one żmudnego odtwarzania stanu prawnego konkretnych spraw. W książce znajdziemy wiele rozbudowanych haseł tematycznych wzajemnie ze…